Snorkelduiker

Het snorkelbrevet is een bekwaamheidsbrevet dat wordt behaald na een trainingsperiode in het zwembad. De algemene basistheorie en een perfecte kennis van de basisuitrusting zijn is noodzakelijk.
Enerzijds dient dit brevet om de snorkelduiker de nodige kennis en vaardigheden te bezorgen om een veilige snorkelduik te kunnen uitvoeren en anderzijds om de cursist te motiveren om verder te gaan met de persluchtopleidingen.

Voorvereisten:
Goede zwemmer in het bezit van een zwemdiploma of aantoonbare zwemvaardigheid.
Minimum leeftijd 9 jaar.
Geldig medische verklaring.
Ondertekende vrijwaring van aansprakelijkheid (bij minderjarigen ondertekend door ouders of voogd).
Stabilizing jacket of zwemvest verplicht.

Cursus inhoud:
De cursus moet tenminste 30 lesuren omvatten.
Het bestaat uit 10 theoretische modules. theoretische modules.
Module 1; de omgeving van de snorkelduiker
Module 2; de uitrusting.
Module 3; de snorkeloefeningen
Module 4; druk en drukverschillen
Module 5; onderkoeling en zonneverbranding
Module 6; hyperventilatie
Module 7; overmatige inspanning
Module 8; speciale uitrustingsstukken
Module 9; eerste hulp bij snorkelduiken
Module 10;het plannen van een snorkel duik
1 Open water snorkel module (zie het “IADS Manual”) Open water snorkel module (zie het “IADS Manual”)

De I.A.D.S. snorkelduiker moet zich strikt houden aan de reglementen van de I.A.D.S. en mag nooit met perslucht duiken.

1* Open Water Duiker


Het brevet 1-ster open water duiker is een bekwaamheidsbrevet dat men behaalt na het beheersen van de algemene basiskennis en een trainingsperiode zowel in het zwembad als in het buitenwater.
Deze opleiding dient enerzijds om de cursist de nodige kennis en ervaring te bezorgen om een veilige duik te kunnen uitvoeren met een ervaren duiker. Anderzijds om hem of haar te motiveren om verder te gaan met vervolgopleidingen, om zo nog meer kennis en vaardigheid te verkrijgen.

Voorvereisten:
Goede zwemmer in het bezit van een zwemdiploma of aantoonbare zwemvaardigheid
In het bezit van een snorkelbrevet
Minimum leeftijd 14 jaar
Geldig medische verklaring (advies medisch onderzoek!!).
Ondertekende vrijwaring van aansprakelijkheid (bij minderjarigen ondertekend door ouders of voogd)

Cursus inhoud:
De cursus moet minimaal 40 lesuren bedragen.
De cursus moet minimaal 10 theoriemodules bevatten.
In de cursus moet 1 theorie module besteedt worden aan EHBO.
De cursus moet minimaal 12 zwembad ( beschut water) modules bevatten.
In de cursus moet 1 module besteedt worden aan het naar boven halen van een slachtoffer.
Module 12 is een algemeen zwembad (beschut water) skill evaluatie
De cursus moet minimaal 5 open water modules bevatten.
De cursus moet minimaal 5 zelfstandig geplande duiken bevatten die uitgevoerd worden onder direct toezicht van een actieve status IADS 4-ster Ass. Instructeur of hoger.
De 1* open water duiker moet zich strikt houden aan de reglementen van de I.A.D.S.

2* Advanced Duiker

Het brevet 2e-sters Advanced Duiker geeft de duiker de nodige zelfstandigheid.

Voorvereisten:
In het bezit zijn van het IADS 1-ster Open Water brevet of een equivalent Open Water brevet.
Minimum leeftijd 15 jaar.
Minimaal 25 gelogde duiken gemaakt na het behalen van het 1-ster open water brevet.
Geldig medische verklaring (advies medisch onderzoek!!).
Ondertekende vrijwaring van aansprakelijkheid (bij minderjarigen ondertekend door ouders of voogd)

Cursus inhoud:
De cursus moet minimaal de volgende theoriemodules bevatten:Natuurlijke navigatie en kompas navigatie
Nachtduiken en duiken bij verminderd zicht
Diepduiken
Opsporing en Markeren
Stromingsduiken
De cursus moet minimaal 15 open water modules bevatten:Module 1 & 2 ; natuurlijke navigatie.
Module 3 ; gecontroleerde opstijgingen (stabilizing jacket).
Module 4 & 5; kompas navigatie.
Module 6 & 7 ;kompas navigatie.
Module 8 & 9 ;nachtduiken.
Module 10 & 11; diepe duik (minimaal 18 meter diepte, maximaal 24 meter diepte).
Module 12 & 13; opsporing & markeren.
Module 14 & 15; stromingsduiken.
De 2* advanced duiker moet zich strikt houden aan de reglementen van de I.A.D.S.

3* Reddingsduiker

Een 3e-sters reddingsduiker moet in staat zijn “zelfstandig” te kunnen duiken.De cursist moet in staat zijn, door zijn of haar ervaring en kennis, duiken te leiden. Hij of zij moet in staat zijn de verantwoordelijkheid over te nemen van de toebedeelde taken. De cursist moet alle veiligheidsmaatregelen kunnen treffen om duikongevallen (trachten) te voorkomen, of op voorhand te herkennen en wanneer noodzakelijk er gepast op kunnen reageren.

Voorvereisten:
In het bezit van een 2-ster open water brevet
Minimum leeftijd 16 jaar.
Examineerbaar vanaf 100 gelogde duiken. (je mag bij 65 gelogde duiken wel de 3* opleiding starten)
Geldig medische verklaring (advies medisch onderzoek!!).
Ondertekende vrijwaring van aansprakelijkheid (bij minderjarigen ondertekend door ouders of voogd)
In het bezit van het IADS Medical Trained brevet (of equivalent).
Oxygen provider brevet

Cursus inhoud:
De cursus moet minimaal 42 lesuren bedragen.
De cursus moet minimaal 6 theoriemodules bevatten.
De cursus kan minimaal 6 zwembad ( beschut buitenwater) modules bevatten.
De cursus moet minimaal 12 open water modules bevatten:Module 1 & 2; transport, paniek en het verwijderen van de duikuitrusting
Module 3 & 4; beademen van een bewusteloze; niet-ademende duiker, transport en het verwijderen van de duikuitrusting.
Module 5 & 6; opstijgen met een bewusteloze; niet-ademende duiker, transport, het verwijderen van de duikuitrusting en de duiker uit het water halen zonder hulp.
Module 7 & 8; opsporen van een vermiste duiker, de duiker met hulp uit het water halen in een boot of op de kant en het tweede onderzoek uitvoeren met behulp van de neurologische tabel.
Module 9 & 10; opstijgen met een bewusteloze duiker op het stabilizing jacket van het slachtoffer en van de redder, tweede onderzoek en het toedienen van zuurstof.
Module 11; een complete herhaling van de skills.
Module 12; een praktische evaluatie:het contact maken met een duiker in paniek die het bewustzijn verliest
een bewusteloze ademende duiker aan de oppervlakte
een bewusteloze ademende duiker op de bodem
een bewusteloze niet ademende duiker op de bodem
een “vermiste duiker” scenario

De 3* reddingsduiker moet zich strikt houden aan de reglementen van de I.A.D.S.

4* Divemaster

Een 4e-sters Divemaster moet in staat zijn “zelfstandig” te kunnen duiken. De Divemaster moet in staat zijn, door zijn of haar ervaring en kennis, duiken te leiden en beginnende en onervaren duikers te begeleiden. De Divemaster moet in staat zijn de verantwoordelijkheid over te nemen van de toebedeelde taken.

De Divemaster moet alle veiligheidsmaatregelen kunnen treffen om duikongevallen (trachten) te voorkomen, of op voorhand te herkennen en wanneer noodzakelijk er gepast op kunnen reageren. De Divemaster moet inzicht hebben in de structuur, de brevetten en de reglementen van het I.A.D.S

Voorvereisten:
In het bezit van een IADS 3-ster Rescue duiker brevet
Minimum leeftijd 18 jaar
Bij de gelogde duiken zijn stroming-, nacht- en bootduiken noodzakelijk
Geldig medisch onderzoeksbewijs
Ondertekende vrijwaring van aansprakelijkheid.
Oxygen Provider brevet
In het bezit van het IADS Medical Trained brevet (equivalent).

Cursus inhoud:
De cursus moet minimaal 1 theoriedeel met daarin 11 theoriemodules bevatten:
Module 1; Management, Training & Controle
Module 2; Vaardigheden
Module 3; Vaardigheidslessen
Module 4; Theoretische lessen
Module 5; Fysica
Module 6; Fysiologie
Module 7; De duikomgeving
Module 8; Apparatuur
Module 9; Duiktabellen
Module 10; Algemene informatie
Module 11; De IADS snorkelcursus

De cursus moet minimaal 1 praktijkdeel met 4 praktijkmodules bevatten
Module 12: Zwembad (beschut water) module
Module 13: Buitenwater module
Module 14: Praktijk module
Module 15: Stage module
De 4*Divemaster moet zich strikt houden aan de reglementen van de I.A.D.S.